Behind The Scenes of the "Just Wanna Be Yours" video

Go behind the scenes of the "Just Wanna Be Yours" video.VIDEO PRODUCTION: bezdna production

Directed by Yelyzaveta Melnichuk

Producer: Irina Polischuk

DoP: Dmitry Holishevsky

Gaffer: Vadym Baranowskyi, Serhii Melnyk

Backstage: Miri Jaf, Sofiia Tkachuk, Kostya Ragulin

BTS Photography: Varvara Svezhentseva

Dancers: Bogdan Kharlym, Kathryn Kakusha

Hair and Make Up: Anna

Sonya JT Styling: Joys

1st Location: XXL Studio

2nd Location: InLight Studio